MEHMET MERİÇ İNŞAAT
Yaşanabilir Yaşam Alanları İnşa Eder !
                                      ®
         MEHMET MERİÇ    İNŞAAT Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun
 
         Hükmünde Kararname'ye göre 5 Şubat 2010 tarihinde tescil edilmiştir. 
                                                                                                                                       
                                                                                                                               
 
 
 
 
 iLETİŞİM :     
        
BULGURLU MAH. SÖĞÜTLÜÇAYIR CAD.
DERE SOK. MERİÇ APT. NO : 9 / A
        ÜSKÜDAR / İST.
 
TEL :
0.216. 481 06 07
 
FAX : 
0.216. 344 22 24
 
GSM :
0.532. 271 90 99
 
 
  
   
Designed by
     Mehmet MERİÇ 
 
 
 
 
 
.

      İnşaat Yapım Detaylarıyla ݝlgili Yeni Bilgiler ve Belgeleri
Sizlerle Paylaşmaya Devam Ediyorum !!! 

                                                                                         Mehmet MERİÇ                                                                                                  

   

  

İnşaat mı yaptıracaksınız veya yapacaksınız ?

 

    Bu işiniz için talip olmak isteriz. Arsanız mı var? Arsanızı nakit veya kat karşılığı olarak en uygun şartlarda değerlendirebiliriz. Her türlü konut, işyeri, villa inşaatı ve  taahhüt işlerinizi ve de her türlü tadilat ve dekorasyon işlerinizi yaparız. Size devam eden veya biten projelerimizden de daire , villa ya da işyeri verebiliriz. 

       İnşaat yapım işi, inşaatın başlangıcından bitimine kadar prosedürü çok fazla olan teknik hizmetler zinciridir.. İnşaata başlamadan önce; imar kanununa, yasalara ve bağlı olunan belediyenin yönetmeliğine göre proje, önce etüd ile tasarlanıp, artı ve eksiler değerlendirilip çizilir ve uygulamaya konulur.

       Firmamız, Mehmet Meriç İnşaat olarak, her türlü teknik bilgi ve tecrübeye sahiptir. Bilgi ve tecrübelerimizi sizlerle paylaşabiliriz. Firma olarak politikamız açık ve nettir. Müşteri memnuniyetimiz ön plandadır.

       Her türlü sorun ve sorularınızla yanınızdayız. 


    Saygılarımla !...
                                                                                                                                Bize bu linkle ulaşabilirsiniz! 
                                                                                                                                                           Mehmet MERİÇ
                                                                                                                 
 
                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Mehmet Meriç İnşaat        

   

                                                                                                                                                                                                                                        Bize bu linkle ulaşabilirsiniz! 

                                                              

Aşağıdaki Bazı Bilgiler Belediyelere Göre Değişiklikler Gösterebilir.  
Size hertürlü desteği vermeye hazır olduğumuzu unutmayınız! 
Aşağıdaki bilgiler kendi tecrübelerim ve çeşitli dökümanlardan oluşturulmuştur.  

Bu bilgilerin izinsiz kullanılması yasaktır !!!

Eleştiri, öneri ve eklentilerinizi e-mail olarak  '' meric@mmeric.com '' adresinden

bize gönderebilirsiniz. SAYGILARLA !!!                                                      

                                                                                                            
                                                                                                          Bize bu linkle ulaşabilirsiniz! 

                                                                     
 
 
                                                                                                 
  İMAR DURUM BELGESݝ, YAPI RUHSATI VE İSKAN İŞLEMLERİ

 

              

     Belediye sınırları içerisinde; inşaat yapım ruhsatı almadan resmi olarak inşaata başlanamaz. Buna rağmen ruhsat alınmadan inşaata başlanırsa, yapılan inşaatın yıkımına karar verilir. Ayrıca inşaatı yapana ve yaptırana ağır para cezası ile beraber hapis cezası da verilebilmektedir.   

    Yapım ruhsatı alındıktan sonra, bu ruhsatın inşaatına 2 yıl içinde başlanmalı

ve de 5 yıl içinde bu inşaat bitirilmelidir. Aksi halde ruhsat geçersiz sayılacaktır. 

İnşaat ruhsatı yenilenmedikçe de inşaat yapımına izin verilmemektedir.

    İskan alınması demek inşaatın kanun, yönetmelik ve yasalara uygun olarak

çizilen projeye göre inşaatın bitirilip oturuma hazır hale getirilmesi demektir.


İmar Durumu Belgesi :

İmar Durumu, inşaatın ne şekilde yapılacağını belirler.

ݝmar durumu belgesi arsanız hakkında şu ana bilgileri

içermektedir :

  1 : Mevcut arsaya inşaat yapılıp yapılamayacağı, imara açık olup olmadığı

  2 : Arsanızın komşu parsellerle problemi olup olmadığı, 

  3 : TAKS ( Taban alan katsayısı) = Binanızın temelinin kaç m2 'ye oturacağı,

  4 : KAKS (Kat alan katsayısı ) = Binanızın toplam yapılabilir inşaatının m2'si

  5 : Arsanızın üzerinde yapılacak olan binanın ikiz nizam, blok nizam ya da ayrık 

nizam mı olduğu ve bu duruma göre bahçe çekme mesafeleri

  6 : Arsanızın ticari, konut yada ticari + konut ruhsatlı bölgede olup olmadığı,

  7 : Arsanızdan yola ya da yeşil alana terk olup olmadığı, 

  8 : Arsanıza tevhit (birleştirme) gerekip gerekmediğini, ya da zorunlu tevhit işlemi

olup olmadığı,

  9 : Arsanızda ifraz  (ayrıştırma) gerekip gerekmediğini,

10 : Maksimum (h) bina yüksekliğinizi, 

11 : Zemin emniyet bilgilerini (UA: Uygun alan, UOA :Uygun olmayan alan)

12 : Arsanızın ebatları ( eni, boyu)

13 : Su basman yüksekliğinizi  (+1 kodu )belirtmektedir.

İfraz (Ayırma): Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir

taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre  birden çok parçaya ayrılarak

tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir

Tevhit (Birleştirme): Tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden

fazla taşınmaz malın tek bir tapuya bağlanarak, tek bir parsel halini almasıdır.

 

İmar Durum Belgesi Nasıl Alınır ?

Arsanızla ilgili ''imar durum belgesi'' bazı belediyelerin internet sitelerinden

alınmakla beraber, İstanbul genelinde belediyelerin imar müdürlüklerine aşağıdaki

belgelerle müracaat edebilirsiniz :

1 : Dilekçe ( Müdürlüklerde hazır haldedir. Sadece Dolduracaksınız)

2 : Tapu 

3 : Kadastrodan alınmış çap ve aplikasyon krokisi (son 6 ay içinde alınmış),

4 : Müracaatçı vekil ise vekaletname.

Ayrıca ;

5 : Tapunuzda ahşap ev yazıyorsa; arsanıza ait fotoğraf , Koruma Kurulu

Kararı ve röperli kroki de isteyebilmektedirler.

 

YIKIM RUHSATI


Eğer bir arsa üzerinde bina varsa ve bu bina tapuda kayıtlı ise bu bina 

için yıkım ruhsatı alınmadan binanın yıkımına başlanamaz. Bu bina yıkılmadan da 

ruhsat işlemleri devam edemez.

Konut yapımında "müteahhit yapım sözleşmesi" ve imzalanması ne kadar

zorunlu ise aynı şekilde "müteahhit yıkım sözleşmesi" ve yıkım fenni

teknik sorumlusunun olması da gerekmektedir. Yıkım sözleşmesinde,

yıkıma nezaret edecek fenni sorumlu; yıkım teknik sorumluluk taahhüdü

vermelidir.

 


Mehmet Meriç İnşaat
                                                   
                                                       Bize bu linkle ulaşabilirsiniz ! 
 
 
Yapı Denetim Hakkında Bilinmesi Gerekenler :
 
2001 yılında çıkarılan 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun'a göre; Yapı Denetim,
fenni mesul (projeyi çizen mühendis) ve müteahhit yaptıkları binadan müteselsil (sınırsız 
olarak üçü birlikte) olarak kötü malzeme ve kötü işçilikten 2 yıl, yapı güvenliğinden 
kaba inşaatta 15 yıl sorumludurlar. Kendi evini yaptırmak isteyen kişi bile bir müteahhitle
anlaşmak zorundadır.
 
Yapı denetiminin zorunlu olduğu illerde,"yapı ruhsatı" yapı denetim şirketlerince alınır.
İşverenin (yapı ruhsatı adayının) ya da müteahhidin kendi seçeceği bir yapı denetim
şirketi ile sözleşme yapması zorunludur. Yapı ruhsatına tabii bina inşaatlarının yapımı için;
yapı ruhsatı adayının, "müteahhit firma" ile noterden "inşaat yapım sözleşmesi" yapması 
zorunludur.

Yapı denetim şirketi, projelerin ilgili yasa ve yönetmeliklere uygunluğunu kontrol ettikten
sonra, inşaat ruhsatı alınabilmesi için belediye imar müdürlüğüne başvururken, yapı ruhsatı
sahibi ile müteahhit arasında yapılan , müteahhitlik sözleşmesini de ilgili belediye imar
müdürlüğüne teslim etmektedir.

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 3194 sayılı İmar Kanununun 26’ncı maddesinde
belirtilen kamu yapı ve tesislerini yapı denetim kapsamı dışında bırakmıştır. Ayrıca, bodrum
kat hariç tek parselde bulunan ve 200 m²’yi geçmeyen iki katlı müstakil yapılar da 4708 
sayılı yasa kapsamı dışında bırakılmıştır. Köy yerleşim birimlerindeki yapılar bu kapsamda
kalmaktadır. Daha sonra TOKİ yasasında yapılan bir değişiklik ile TOKİ nin yapmış olduğu
inşaatlar da 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası kapsamından çıkarılmıştır.
 

Mehmet Meriç İnşaat 
                                                                        
                                                                                       Bize bu linkle ulaşabilirsiniz !
                                                                                                                        
 

İNŞAAT BAŞLARKEN;

İnşaat yapımı çok zevkli, zevkli olduğu kadar da sıkıntılı bir iştir. Bellekte yaratılan
projeyi teknik destek alarak hedefinizden sapmadan bitirebilmek ve hedeflenen
amaca ulaşabilmek için aksamaların olmaması gerekir. İnşaat yapım işi maddiyat
kadar birikim ve tecrübe de gerektirir. Maddiyat, tecrübe ve birikim inşaat yapım işinde
birbirlerinden ayrılmaz unsurlardır.

Zemin etüdü (jeolojik rapor) olmadan alınan bir arsa veya yapılan bir kat karşılığı
inşaat sözleşmesi temel fiyatlarını ciddi bir biçimde değiştirebilir. 

Bütçeye ve hedefinize uygun olmayan bir proje ve malzeme seçimi tüm hedeflerinizi
saptırabilir. İnşaat bütçenizi ve ödeme planınızı önceden doğru olarak bilmeniz ve
ek ödemelerin olup olmayacağını, olacaksa ne kadar olacağını bilmeniz gerekir.

Çok detaylı hazırlanmayan bir müteahhit sözleşmesi, müteahhit lehine; ek ödeme,
fiyat farkı, müteahhitin işi fesh etmesi gibi sonuçlar doğurabilir.

“İmar durumu belgesi” alınmadan müteahhitle yapacağınız kat karşılığı sözleşmelerde
;

a : İmar durum belgesinde daha fazla m2 çıkması durumunda; müteahhit lehine daha
fazla m2 alınmasına yol açabilir.
b : İmar durum belgesinde daha az m2 çıkması durumunda; müteahhitin, size daha
az m2 vermesine yol  açabilir.
c : İmar durumu belgeniz yoksa; müteahhit yapı ruhsatını hiç alamayabilir.

“Yapı ruhsatı alınmadan” müteahhit’le yapacağınız ''kat karşılığı sözleşmesi'' yada ''birim fiyatlı
sözleşme'' sonrası; 
a : Yapı ruhsatında; daha fazla m2 çıkması durumunda; müteahhitin, sözleşme
fiyatına ek olarak daha fazla bedel istemesine sebep olabilir.
b : Yapı ruhsatında; daha az m2 çıkması durumunda; müteahhitin aynı fiyatla,
daha az m2 inşaat yapmasına sebep olabilir.

İşin projeye uygun yapılması ve olası değişiklikler halinde bunun işverenin kontrolluğu
ve izniyle gerçekleşmesi gerekir. İşverenin  izni; müteahhitin işin teknik gereklilik
talebine yada işverenin estetik kaygılarına dayanabilir. Müteahhit, bu değişiklikleri
işverenle;  (bu extra isteğin bedelini de içeren) bir tutanak düzenleyerek yapabilir.
Bu durumda esas dikkat edilmesi gereken nokta; yapı sağlığına ve görselliğine zarar
vermeden ve iskan almayı da engellemeyecek değişikliklerin yapılmasına izin vermektir.

Tüm inşaat sözleşmelerinde, (ister kat karşılığı inşaat olsun,ister bedeli karşılığı olsun),
tüm imalatlar, revizyonlar, sözleşme ekleri, işverenin yada işveren vekilinin kontrolluğunda
gerçekleştirilmelidir. Bu kontrolluk teşkilatı; müteahhitin sözleşme gereklerine uymasını,
yapının iyi bir mühendislik ve yapım hizmeti almasını, doğru malzemelerin doğru şekilde
kullanılmasını, inşaat yapım programlarına uyulmasını, hakedişlerin düzenlenmesini
sağlayarak; müteahhitle işveren arasında çıkabilecek  ihtilaflarda, işveren temsilcisi
olarak işveren lehine taraf olduğu için gereklidir. 

İnşaatınızın bitiminde; Sosyal Güvenlik Kurumu, yapı sınıfına göre, Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı'nın yapı maliyetleri üzerinden  belirlediği prim oranlarına göre; SGK primlerinin
tamamını ödemenizi isteyecektir. Müteahhitin işe başlarken; sizin dosyanız altında işyeri
numarası alarak dosya açtırması ve SGK primlerini yatırmış olması gerekmektedir. 

Yapı ruhsatı 2 yıl içinde inşaata başlanmazsa veya 5 yıl içinde inşaat ruhsatına uygun
olarak bitirilmezse; ruhsat hükümsüz olacaktır. Bu durumda ruhsat yenilenmediği takdirde
inşaata izin verilmemekte, ayrıca kısmen yapılan  kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi
yapılmaktadır. Yapı ruhsatı yenileme yoluna gittiğinizde bu arada yeni deprem
yönetmelikleri gibi yapı yönetmeliklerinde değişimler oluşmuşsa, projelerinizin ve
yapınızın da; bu yeni yönetmeliklere göre revize edilmesi gerekecektir. 
 
BİNA APLİKASYONU

Bina aplikasyonu demek, yapı inşaatının başlamadan önce bina temelinin arsa üzerinde oturacağı noktaların belirlenmesidir. 
 
Önceleri harita ve kadasto müdürlüğüne müracaat ederek ve gerekli harç bedellerini yatırarak,
harita mühendislerinin verdiği noktaları ve kotları işaretleyerek, daha sonra anlaşma yaptığımız yapı denetim firmasından gelen harita mühendisi arkadaşlarla bu noktaları ve kotları arazi ölçüm cihazlarıyla tekrar kontrol ederek binamızın kurulumunu yapardık. Günümüzde ise bu işlemleri harita ve kadastro müdürlüğü yerine özel firmalar (LİHKAB = Lisanslı Harita Kadastro Bürosu) yapmaktadır. 
          Bina aplikasyonu bina yapımında en önemli işlerdendir. Binanın kurulumu buna göre yapılmaktadır. Yanlış kurulan ve devam eden bir binanın açacağı sorunları düşünmek bile istemem.
 

 
Mehmet Meriç İnşaat
                                                                         
                                                                                       Bize bu linkle ulaşabilirsiniz !                                                                                                                               
                                                                                                         
GROBETON
 
Binanın temelinin altına çakıl, mıcır serdirmeyiniz. Temel betonundan önce proje
beton sınıfının bir üst sınıfı, kalınlığı en az 10 cm. olacak şekilde gobeton seriniz.

Grobeton yerine iri çakıl dökülerek demir döşenmesi bizce doğru değildir.
Çünkü; granülometrik bile olmayan bu çakılların yer yer kalınlığı değişebilmektedir.
Bu çakıllar içinde granüle malzeme olmadığından sıkışmasıda beklenmemelidir. 
Sıkışmayan bu malzeme binanın ağırlığı ile oturmaya sebep olacaktır.

Kazı alanının büyüklüğüne göre greyder, beko excavatör, loader ve bunların
girmeyeceği yerlerde de el aletleriyle artı-eksi 2 cm  tesviye ediniz. 
Özetle ; Temel tabanına sadece kum, çakıl sermeyiniz.  Temel betonu sınıfının bir üstü
beton sınıfı kullanarak 10 cm betonlayınız.

Sıkıştırılmış mekanik stabilize üzerine, demirle toprağın ilişkisinin kesilmesi,
temiz bir temel kalıbı ve demir montajı için grobeton dökülmektedir.

Tavsiyemiz, grobeton yerine, çakıl, mıcırdan sonra temele dökülecek proje beton sınıfının bir üst sınıfı
beton dökmektir. Temel beton sınıfı ile alttaki beton malzemesinin aynı olması
mantığımızdır. Amaç ; temel beton sınıfı ile alttaki beton malzemesinin aynı olmasıdır.İNŞAAT DEMİR İŞLERİ YAPIMI

İnşaat demirinin alınmasından; demirin hazırlanması ve montajı mühendislik
gerektiren bir işlemdir. Projedeki demir çelik sınıfına göre alım yapılmalıdır.
Demirin sertifikalarını mutlaka inceleyiniz.
Bu sebeple proje sorumlusu inşaat mühendisi ile görüşmeden inşaat demiri almayınız...
Belirlenen stok alanı tesviye edilip, mekanik stabilize serildikten sonra iyice kompacte
edilmeli, mümkünse bu stabilize üzerine ince bir grobeton dökülerek; demir hazırlama
alanı yaratılmalıdır.
Demir montajında paspayı kullanmayı asla ihmal etmeyiniz!!!
Demir montajlarında paspayı malzemelerinin özenle yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.
Paspayı sağlanamazsa kalıba dayanan kalıp; kalıp açıldıktan sonra yüzeyde görünecek
ve korozyon etkisine maruz  kalacaktır ki;bu da istenmeyen bir durum olacaktır.

Beton tamirleri gerekiyorsa; kireçli harç kullanmak korozyonu hızlandırarak demire zarar
vereceği için asla kireç içeren beton tamir harçları yada kireç kullanılmaması gerekmektedir.
Bu durumda kireç içermeyen tamir harçları yada en azından sadece çimento ve kum
kullanılmalıdır.

Özellikle, kirişlerde demir içine beton yada ince beton vibratör şişesi dahi giremeyecek
kadar sık döşenmesi gerekiyorsa; proje sorumlusu uyarılarak çözüm üretmesi istenmelidir. 
Filiz boyları ölçüsüne özenle dikkat etmelidir.
Temel betonundan önce temel elektrik topraklaması yaptırmayı unutmayınız!
Elektrik projesine uygun olarak temel demiri çevresine topraklam  bakırlarının
döşenmesini ve topraklama plakaların çakılmasını ve tüm bunları elektrik
mühendisinizin kontrol etmesi gerektiğini unutmayınız...

TEMEL/PERDE
BOŞ BORU
GEÇİŞLERİ

İnşaatın bitiminden sonra, bina içine temel yada temel perdelerinin içinden 
;

a : Temiz su girecekse,
b : Elektrik borusu geçecekse
c : Kanalizasyon (atık su borusu) geçecekse

Bunları; temel yada perdeyi kırmadan hemen şimdi, yani temel ve perde betonu
atmadan boş geçiş boruları  koyarak yapınız.

Burada bina inşaatlarından bahsettiğimiz üzere temele yada perdeye 
;

1 : Kanalizasyon için boş pvc boru koyacaksanız minumum 3.2 mm et kalınlığında atık
su borusu kullanmanızı tavsiye ederiz

2 : Temiz su alacaksan min. 10 ATÜ  ( 1 ATÜ = 0,98066 bar ) temiz su borusu
kullanmanızı tavsiye ederiz.

3 : Elektrik için, boş boru koyacaksanız minumum 6 ATÜ  boş boru kullanmanızı
tavsiye ederiz.
 
Bar = 1 kg. ağırlığın 1 cm 2' ye etkisi  1 bar kabul edilir. Deniz seviyesinde atmosfer
basıncı 1 bar olarak kabul edilir. Basınç derinlikle doğru orantılıdır. 10 m. su sütununun
1 cm 2 ' ye etkisi 1 bar olarak kabul edilir.
 
BETON 

1 m3 beton = 2.350 kg. (%2 = 47 Kg. artı ya da eksi olabilir.)

Betonun Mutlak Hacmi = % 75 Agrega (Kum, çakıl, mıcır) - Genellile 2 no'lu
(1.6 cm-2 cm) agrega kullanılır.
                                     % 15 Su     
                                     % 10 Çimento

HAZIR BETON ÜRETİMİNDEN İTİBAREN YAKLAŞIK 2 SAAT İÇERİSİNDE KALIBA
YERLEŞTİRİLMEYE BAŞLANMASI GEREKİR.

·                     BETON KALIBA 1,5 M ' DEN DAHA YÜKSEKTEN DÖKÜLMEMELİDİR.

·                     BETONUN DONDAN KORUNMA SÜRESİ = + 10 DERECE SICAKLIKTA 3 GÜNDÜR.

·                     BETON DÖKERKEN HAVA SICAKLIĞI = + 5 DERECE  İLE + 30 DERECE ARASINDA
OLMALIDIR. EN İYİ  SICAKLIK  +18 İLE +25 DERECE  ARASIDIR. 
         Hazır beton firması seçiminde tavsiyemiz, transmixerin santral altından çıktıktan
maximum 2 saat içinde betonunu pompaya boşaltacağı mesafedeki; hazır beton birliğine
üye kurumsal bir hazır beton firmasıdır. 

Hazırbeton Firmasının Beton Mukavemeti Sorumluluğu :

Numuneler ,gerekli mukavemet değerlerini sağlamış, ancak; tabliyenizden alınan karot
numuneleri bunları  teyit etmiyorsa; kesinlikle sorumluluk sizdedir. 

Kontrol amaçlı, şantiyeden alınan beton numuneleri 28 gün boyunca aşağıdaki
şartlarda bekletilmektedir ;       
         1 : Yüzde 95 bağıl nem ortamı ve artı-eksi 2 derece farkla, 20 santigrad
derecede 28 gün kür odalarında bekleyerek yada

2 : Tamamı suyun içinde kalacak şekilde; artı-eksi 2 derece farkla, 20 santigrad
derece su dolu kaplar içinde 28 gün bekletilerek... 

Oysa,tabliyenizdeki betona aynı sicaklıkta ve kür ve bakım uygulanmış mıdır.?
Tabliyeniz; 28 gün,  her saat, her dakika, her saniye yüzde 95 bağıl nem ortamında
20 santigrad derecede beklemiş midir veya tabliyeniz; 28 gün, her saat, her dakika,
her saniye 20 santigrad derece su içinde beklemiş midir? 

Uygun hava şartları, iyi bir beton yerleştirilmesi, tekniğine uygun kademe kademe
vibrasyon ve yeterli beton kürü, bakımı, koruması yapılmamışsa; inşaat sahibine terk
edilen 28 günlük betonun, benzer dayanım sonucu vermesi beklenmemelidir. Numuneler
gerekli mukavemet değerlerini sağlamış, ancak; tabliyenizden alınan karot numuneleri
bunları teyit etmiyorsa; kesinlikle sorumluluk sizdedir. 

SONUÇ:

A : Numuneler, gerekli mukavemet değerlerini sağlamamışsa sorumluluk hazır
 betoncudadır.

B : Numuneler, gerekli mukavemet değerlerini sağlamışsa; hazır betoncunun
sorumluluğu bitmiştir.

C : Numuneler, gerekli mukavemet değerlerini sağlamış, ancak; tabliyenizden alınan
karot numuneleri mukavemet değerlerini sağlamıyorlarsa; sorumluluk sizdedir.
 
Transmikserde (Beton Taşıyan Vasıta) Betonu Bekleyen Tehlikeler :

Hazır beton agrega olarak tanımladığımız; granülometrik kum ve kırmataşın çimento
ve suyla hazır beton santrallerinde karıştırılarak gerekiyorsa yada talebiniz varsa katkı
da katılarak yola çıkmak üzere transmixerlere yüklenen yarı mamül bir malzemedir.

Çimento ilk defa beton santrali karıştırıcı kazanında su ile buluşur ve buluşur buluşmazda
hidratasyona başlar. Taze betonu ellediğinizde bu hidratasyon sicaklılığını hemen
hissedersiniz.

Transmixerin yoculuk mesafesi, hidratasyona başlayan taze betonu etkiler. Süre
uzadıkça beton katılaşmaya başlar, katılaştıkça su ihtiyacı duyar ,tamburun daha
çok dönmesi ihtiyacını duyar. Oysa; transmixerlerin ideal devir hızı bellidir. Daha
azı da uygun olmaz daha fazlası da; üstelik, transmixer tamburunun uzun süre
dönmesi betonu segratasyona uğratabilir (malzemeyi ayrıştırabilir).

Transmixerlerin, betonu döktükten sonra tamburun içindeki helezonlarda kalan harcın
donmasını önlemek üzere basınçlı su tankları vardır.Su vanaları transmixerlerin hemen arkasındadır.Transmixer operatörü ancak inip eliyle bu vanaları açabilmektedir.
Yani su vermesi için araçtan inmesi gerekir.

Kimi mixerlerde ise şoför mahallinde, tambura otomatik su veren sistemler vardır.
Transmixer tamburuna su vermek, hazır beton platformlarında yıllarca tartışılmıştır. 

Transmixer şoförü yada operatörü ne kadar yetkindir? Betonun mukavemetini direk
etkileyen su/çimento oranı mixer şoförüne emanet edilebilinir mi? Bunun üstüne bir
de kalıpçıların, vibratör yapmaktan kaçınmak için transmixer tamburunu ters yöne
çevirerek su  verme isteği de su lehine; su / çimento oranını değiştirecektir. Mixer
içindeki çimento sabit olduğu için, su miktarı artıkça betonun taşıma kalitesi
düşecektir. 

Hazır betonun ilk yıllarında; hazır beton firmaları, bu ikilem içinde bir ara su tanklarını
mühürlemiş, hatta kaldırmış, buda çözüm olmamış, sonra yine taktırmışlardır. Su
tanklarının tekrar takmalarının ana sebebi ise su/çimento oranının artması kötüdür
ama katı betonla kalıpta boşluklar yaratacak beton daha kötüdür mantığıdır.

Hazır beton katkılarıda yıllar içinde çok yol katetmişlerdir. Artık, su/çimento oranını
artırmadan akışkanlaştırıcılar, süper akışkanlaştırıcılar kullanılarak mukavemeti
düşürmeden işlenebilir betonlar yapılmaktadır.


KIVAMININ DAYANIMA ETKİSİ

Agrega, su ve çimento karışımından oluşan betonda, beton kıvamları ile beton
dayanımları arasında direk bir ilişki vardır.

Aslında, bu karışımdaki çimentonun su ile hidratasyona girmesi için gereken jel suyu
miktarı kullanılan su miktarının çok altındadır.

Betondaki su miktarı azaldıkça betonun dayanımı yükselir. Betondaki su miktarı
arttıkçada işlenmesi kolaylaşır. Bizim istediğimiz hem beton dayanımının yüksek
olması hemde işlenebilirliğinin olmasıdır.

Betonun akışkanlığı slamp olarak adlandırılır. Bir havaalanı pist betonunda slamp'ın
çok daha düşük olması istenebilirken; brüt bir perde betonunda daha yüksek bir slamp
uygun olabilir.

Beton dayanımı ne kadar önemliyse, işlenebilirliği de aynı şekilde önemlidir. Betondaki
su miktarını azaltırken, yeteri kadar işlenebilirliği de sağlamak için akışkanlaştırıcı katkı
kullanılabilinir.

Transmixerden Pompa Kazanına Boşaltım Yaparken Uyulması Gereken Kurallar:

Şantiyede hazır betonu, genellikle kalıbı yapan kalıpçılar döker. Kalıpçıdan mühendis
bilgisi beklemek olmaz. Kalıpçı için önemli olan betonun kolayca dökülmesidir. Kalıpçı;
işverenin gözüne girmek içinde kalıpta iyice yayılarak kolay yerleşen beton ister.
Ayrıca akışkan bir beton, kalıptaki eforunu da azaltacaktır. Beton akışkan oluncada
göstermelik bir iki vibratör tutarak işlemi bitirecektir. 

Bu sebeple kalıpçının gözü su vermek için;mühendisin gözü de su verilmesini önlemek
için mixerin su vanasındadır. Daha iyi bir akışkanlık gerekiyorsa; bu sipariş aşamasında
istenilen betonu tarif etmek ve gerekirse akışkanlaştırıcı, süper akışkanlaştırıcı katkılarla
sağlanmalıdır. Su vanasını açarak değil.

Gelen betona su verilecekse ilgili mühendisin nezareti ve sorumluluğunda yapılmalıdır.
Betona su verilmesi ile ilgi su/çimento oranındaki değişikliklerle mukavemet düşüşü
ve beton numune sonuçlarının istenilen sonucu vermemesi halinde sorumlu kim olacaktır?

Birden Fazla Beton Katkısının Birden Kullanılması :

İnsan sağlığı için ilaç kullanırken, ilaç etkilişimlerine nasıl dikkat ediliyorsa betona
katılacak katkılar içinde aynı özen gösterilmelidir. 

Beton katkıları kimyasal malzemelerdir. 

Her biri kendi başına yarar sağlayabilirken, birlikte kullanımları halinde zararlı hale
bile gelebilirler. Bu konuda iyi bir eğitim almamışsanız; bunun seçimini sizde
yapamazsınız. Üreticisi yada satıcısı da yapamaz.

BETON VİBRASYONU
 
Vibrator betonunu içine hızla sokulmalı ve yavaş yavaş çıkarılmalıdır. Bu
şekilde beton içine hava kabarcığı kalmayacağından beton daha iyi sıkışacaktır.
Kullanılan kalıp sistemine göre sabit yada mobil vibratörler kullanılabilinir.

Saha zemin betonlarında; vibratörlü mastarlarda yaygın olarak kullanılır.

Beton vibratörleri betonarmede olmazsa olmaz ekipmanlardır.

Vibratörlerin güçleri, şişe çapları ve etkime yarıçapları farklıdır.

Aynı betonda, farklı beton ölçülerine; farklı etkime yarı çaplı vibratörler ve farklı
çaplarda vibratör şişeleri ile vibrasyon yapılması gerekebilir.

Eksik vibratasyonun betonda boşluk yaratabileceği gibi fazla vibrasyonda segregasyon
(ayrıştırma) yaratır. Bu sebeple; vibratör, tecrübeli ve vibrasyon eğitimi almış
teknisyenle; uygun etkime yarıçaplı ve farklı şişelerle kademe kademe yapılmalıdır.

En az iki farklı çapta vibratör şişesi bulundurulması gerekir.

Elektrik kesintileri için tedbir olarak en az bir tane benzinli vibratör bulundurulması gerekir.

Vibrasyon inşaat mühendisi nezaretinde yapılmalıdır.

SICAK HAVALARDA (+5 DERECENİN ÜSTÜNDE) BETONUNUZU 28 GÜN BOYUNCA
HERGÜN SABAH GÜNEŞ ÇIKMADAN, AKŞAM GÜNEŞ BATTIKTAN SONRA EN AZ İKİ DEFA  SULAYINIZ.

Şantiyenize teslim edilen, hazır betonun gelişimini tamamlamayan bir ürün olduğunu ve gelişimini 
tamamlamak için uzun süre bakıma ihtiyaç duyacağını unutmayınız...
 

                                                                                                                                    Bize bu linkle ulaşabilirsiniz! 

ASMOLEN DÖŞEMELİ BİNALAR 

 

 
1 : Asmolen kullanılması durumunda kalıp desteği, beton, demir, sıva, isçilik
ve temel maliyeti çok yüksek olur. Bina gereksiz olarak ağırlaşır.Temele gelen
yük çok artar. Zemin taşıma gücü zorlanır. Buna karşın dik doğrultuda gelen
deprem yüklerin aktarılmasında sadece 5 cm ila 7 cm arasında değişen tabliye
bu deprem yükünü aktarmak zorunda kalarak zorlanır. Normal tabliyede ise bu
döşeme kalınlığı 15 cm civarında olacaktır.

2 : Deprem yönetmeliği ilave tedbirler alınmadığı takdirde 1. ve 2. derece deprem
bölgelerinde süneklik düzeyi normal yapıların yapılmasını yasaklamıştır

3 : Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde, asağıda belirtilen betonarme
binalarda süneklik düzeyi yüksek sistemler'm kullanılması zorunludur.

4 : Asmolen dösemeler, ek tedbirler alınmadığı taktirde; sadece üçüncü ve
dördüncü derece deprem bölgelerinde ve HN < 13 m olmak kosulu ile yapılabilir

5 : Asmolen; döseme yükü, dişleri tasıyan ana kirislere aktarılır. Dişlere paralel
ana kirislere döşemeden yük aktarılmaz. Bu nedenle dişi tasıyan  ana kirisler
taşımayanlara nazaran daha çok zorlanırlar. Depremde, disler doğrultusunda
döseme rijit davranır, deprem yükleri aksdan-aksa aktarılır. 

6 : Altında duvar olmayan ana kiris yükseklikleri de diş yüksekliğinde
yapıldığından, yüksekliği az, genisliği çok fazla yastık kirisler olusur. Kiris
genisliği, yönetmelikler gereği, oturduğu kolon genisliği + kiris yüksekliğini
asamayacağından yapısal (konstrüktif) zorluklar ortaya çıkar. Yastık kirisli
çerçevelerin depreme direnimi düsüktür.

7 : Asmolen döşemeler; betonarmede binalarda çok büyük açıklıkların
geçilmesi imkansız haldeki durumlarda ve yukarıdaki dezavantajları
bilinerek kullanılır. Oysa szin yapınız büyük değil oldukça küçük açıklıklı
bir yapıdır.

8 : Asmolen tuğlaların; yalıtım için bir miktar faydası olsada; asmolen
döşeme; tamamen yalıtım görevini asla yapmaz. Çünkü betonarme
asmolen kirişleri ısı köprüsü görevi görerek yalıtımı engelleyecektir.

9 : Doğru yalıtım yöntemi; döşeme altına izocam yada dow la XPS
yalıtım yapılmasıdır. Bu hem gerekli kat yalıtımını yapar. Hem de XPS
üstüne kalorifer boruları döşenerek; ilgili katın kalorifer borularının bir
alt katı ısıtması dolayısıyla da ısı kaybını önler.

Saygılarımızla;
                           
                                                                                Bize bu linkle ulaşabilirsiniz !
                                                                                                 Mehmet MERİÇ
 
Mehmet Meriç İnşaat
 
 

 

YALITIMDA PERLİT

Per­lit yalı­tım mal­ze­mesi günü­müzde inşa­at­la­rın çatı ve duvar­la­rında

ısı yalı­tı­mını ger­çek­leş­ti­ren bir ürün ola­rak kul­la­nıl­mak­ta­dır.
 
Per­lit yalı­tım mal­ze­mesi yağ, içme suyu ve buna ben­zer besin sula­rında
 

filtre görevi yap­mak­ta­dır. Sana­yide, tarımda ve yuka­rıda da belirt­ti­ği­miz

gibi inşa­at­lar baş­lıca kul­la­nım alan­ları ara­sında yer almak­ta­dır. Per­lit

yalı­tım mal­ze­mesi ile kış­la­rın sıcak geç­mesi, yaz­la­rın ise serin geç­mesi

sağ­lan­mak­ta­dır. Ayrıca ses yalı­tı­mında da ken­di­sini gös­te­ren ürün, mev­cut

göze­nek­leri ve hafif­liği ile yük­sek fre­kansa sahip ses­le­rin anında yutul­ma­sını

sağ­la­mak­ta­dır. Bunun yanında dar­beli ses­leri de yutma özel­li­ğine sahip­tir.

Diğer yan­dan ısı yalı­tımı oluş­tur­ma­sında bün­ye­sinde yer alan göze­nek­ler ön

plana çıkmak­ta­dır. Açık ve kapalı şekilde ayrı­lan bu göze­nek­ler ürünün hafif

olma­sında da etkili olan baş etken­ler ara­sında bulunmaktadır.

Eğer bir bina yapa­cak­sa­nız 15 ton kum yerine sadece yarım ton per­lit

ürünü  ile gere­ken yalı­tımı sağ­la­ma­nız müm­kün­dür.

YAPILARDA ASMOLEN TUĞLA MI YOKSA ASMOLEN STRAFOR MU
KULLANILMALI ?

ASMOLEN TUĞLA :

1 metre uzunluğa 5 adet kullanılıyor.

Dezavantajları :
 

1 . Fazla fire verdiği için maliyeti artırır.
2 .  Ağırlığı 10kg / adet olduğu için yapı ağırlığını çok fazla artırır.
Depremde daha fazla kuvvetin yapıya etki etmesine neden olur.

3. Nakliyesi zor ve tabliyeye yerleştirme işçiliği zaman alır.

4. Asmolen tuğlalar, beton dökümü öncesi suya doygun

hale getirilmelidir, yani yeteri kadar sulanmalıdır, aksi halde taze

betonun suyu çeker. Çoğu uygulamada maalesef döküm öncesi bu

işlem yapılmaz, asmolen tuğla taze betonun suyunu çeker ve

mukavemetini düşürür, çatlaklara yol açar.


ASMOLEN STRAFOR :

Avantajları :

1. Hafif olduğu için yapıya ek ağırlık getirmez, nakliyesi kolaydır,

tabliyeye yerleştirme işçiliği hızlı ve zaiyatsızdır.

2. Nakliye zaiyatı yoktur.

3. Taze betonun suyunu çekmediği için betonda çatlağa yol açmaz.

4. Sıvanın tutması için altına file yapıldığında sıva sorunu çözülür.
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
    
 
                                                                         Designed by Mehmet MERİÇ